Het gebruiken van een mediator

Meningsverschillen op de werkvloer komen wel eens voor. Mensen kunnen niet altijd op dezelfde golflengte zitten. Maar als het gaat om het oplossen van deze meningsverschillen, helpt het altijd om gebruik te maken van een arbeidsbemiddelaar. En deze kunnen makkelijk worden gevonden op sites als Uw-ArbeidsMediator.nl. Aan het begin van een bemiddelingsproces kan de bemiddelaar de partijen om toestemming vragen om af te zien van rechtszaken tijdens het bemiddelingsproces en om alles wat tijdens de verschillende sessies wordt gezegd vertrouwelijk te houden en niet als een bekentenis te beschouwen of tegen een partij in een ander proces te gebruiken, doorgaan als bemiddeling mislukt.

Het werk van een mediator

Bemiddeling is een proces waarbij de partijen een wederzijds geselecteerde, onpartijdige en neutrale persoon ontmoeten die hen helpt bij het onderhandelen over hun geschillen. Mediation laat de beslissingsbevoegdheid volledig en strikt bij de partijen. De bemiddelaar beslist niet wat “redelijk” of “juist” is, beoordeelt niet de schuld en geeft geen oordeel over de verdiensten of kansen op succes als de zaak zou worden geprocedeerd. De bemiddelaar fungeert eerder als een katalysator tussen tegengestelde belangen die proberen ze bij elkaar te brengen door problemen te definiëren en obstakels voor communicatie weg te nemen, terwijl hij het proces modereert en begeleidt om confrontatie en kwade wil te voorkomen. De bemiddelaar zal tijdens het bemiddelingsproces echter concessies van beide kanten zoeken.

De stappen van mediation

Mediation begint over het algemeen met een gezamenlijke sessie om een ​​agenda vast te stellen, de kwesties te definiëren en de positie en zorgen van de partijen vast te stellen. Dit stelt de partijen in staat om het afwikkelingsproces per onderwerp of per groep aan te pakken. De gezamenlijke sessie wordt gevolgd door een afzonderlijke caucus tussen de bemiddelaar en elke individuele partij of hun raadsman. Hierdoor kunnen beide partijen hun standpunt en bemiddeling doelen in vertrouwen toelichten en toelichten. Het geeft de bemiddelaar ook de gelegenheid om vragen te stellen die bij een advocaat twijfel kunnen zaaien over de geldigheid van een bepaald standpunt.