Niet eens met een besluit?

bijstandsuitkering stopgezet

Het kan altijd voorkomen dat het UWV een besluit mee waarmee je het niet eens bent, maar wat moet je doen om hiertegen in bezwaar te komen. Vaak moet je een professioneel bezwaarschrift overleggen, om goed voor de dag te komen en uit te leggen waarom je het niet eens bent met een beslissing. Word je bijstandsuitkering stopgezet kom je vaak direct in de problemen, omdat dit grote financiële consequenties heeft voor je. Met een goede advocaat in de hand, kun je tegen de beslissing in verweer gaan. Zodra je de brief krijgt met een beslissing, kun je contact opnemen met advocaatuitkeringen.nl.

bijstandsuitkering stopgezet

Kom in contact met een advocaat

Word je bijstandsuitkering stopgezet dan heb je een bepaalde termijn waarbinnen je bezwaar kunt aantekenen, over het algemeen is dit 6 weken maar het kunnen er bijvoorbeeld ook twee zijn. Neem direct contact op met advocaatuitkeringen.nl en laat de brief bestuderen, overleg waarom je het niet eens bent met de beslissing en stel samen een bezwaarschrift op. Een bezwaarschrift is in deze procedure erg belangrijk, daar kun je gegronde redenen geven waarom je het niet eens bent met de beslissing van het UWV.

Herstel van je uitkering

Over het algemeen weten de meeste mensen niet wat er allemaal speelt, en waarom een bijstandsuitkering stopgezet wordt. Advocaatuitkeringen.nl weet vaak wat de reden kan zijn waarom je uitkering wordt stopgezet, zij hebben ervaren advocaten die al verschillende zaken hebben behandeld. Het is dus zaak snel in actie te komen, om binnen de wettelijke termijn in bezwaar te gaan. De advocaat zal de brief goed bestuderen en een plan van aanpak maken, om in bezwaar te komen tegen de beslissing. Tijdens de hoorzitting staat de advocaat je ook bij, op deze manier is de kans groot dat je uitkering weer wordt hersteld.