Snellader elektrische auto gebruiken of niet?

Er kan algemeen worden gesteld dat elektrische auto’s zeer interessant zijn voor de toekomst. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook enkele pijnpunten bestonden die door producenten moesten worden aangepakt. In eerste instantie was er bijvoorbeeld de niet onaanzienlijke laadtijd waar rekening mee moest worden gehouden bij elektrische auto’s. Het spreekt voor zich dat het lang niet in elke situatie mogelijk is om bijvoorbeeld een elektrische auto ettelijke uren aan de laadpaal of kabel te hangen. Een mogelijkheid om een auto snel op te kunnen laden drong zich dan ook op. Gelukkig werd deze mogelijkheid inmiddels in het leven geroepen onder de vorm van een snellader elektrische auto

Wat is een snellader elektrische auto? 

Wordt er voor het opladen van een elektrische auto gebruik gemaakt van een laadpaal welke wisselstroom levert aan een auto? In dat geval is er ongeveer 2 uur vereist voor het opladen van een auto. Wanneer het elektrisch voertuig thuis wordt opgeladen met behulp van een eigen omvormer kan er worden vastgesteld dat deze laadtijd zomaar kan oplopen tot een slordige 8 uur. Beide laadtijden hoeven op zich niet perse een probleem te zijn, maar zijn uiteraard niet geschikt voor alle omstandigheden. Wat namelijk te denken van het moment waarop de accu van uw auto zo goed als leeg is terwijl u nog een dringende afspraak heeft staan? In dat geval is het snel kunnen opladen van de accu echt een absolute must. Een snellader elektrische auto kan daarvoor zorgen. Met behulp van een snellader is het dan ook mogelijk om de accu van een elektrische auto reeds binnen het half uur op te laden. 

Welke verschillende snelladers bestaan er?

De ene snellader elektrische auto is de andere niet, integendeel. In Nederland is het zo dat de bekendste snelladers de zogenaamde Fastned snelladers zijn en de zogenaamde superchargers die door Tesla Motors op de markt zijn gebracht. Tot op moment van schrijven is er dus geen sprake van een globale standaard voor snelladers voor elektrische auto’s, integendeel. De kans dat, dat ooit wel het geval zal zijn is overigens ook erg onwaarschijnlijk. 

Met name binnen de Chinese markt wordt er gebruik gemaakt van unieke stekkers die uitsluitend op die markt voorkomen. De meest gebruikte standaard voor een snellader elektrische auto is overigens de CHAdeMO. Het betreft hier een Japanse standaard welke wereldwijd door een groot aantal verschillende automerken wordt gebruikt. Ook het ‘Combined Charging System’ of de zogenaamde ‘CCS’ is een standaard die bij menig aantal automerken voorkomt. Het gaat hierbij dan niet alleen om BMW en Volkswagen, maar ook om Ford, General Motors, etc. 

Is een snellader elektrische auto betrouwbaar of niet?

Het feit dat u met behulp van een snellader elektrische auto de accu van een voertuig binnen amper een half uur tijd van voldoende energie kan voorzien lijkt in eerste instantie natuurlijk erg interessant. Toch moet het gezegd dat er ook een nadeel aan verbonden is. Volgens verschillende bronnen is het namelijk zo dat het snelladen de accu van de auto kan beschadigen. Echter zijn daar geen sluitende bewijzen voor geleverd. In de praktijk zijn er dan ook meer dan voldoende bedrijven die hebben aangegeven hier geen hinder van te ondervinden. Het is dus een beetje een dubbeltje op z’n kant of dit nadeel al dan niet opgaat voor het elektrisch opladen van een voertuig. 
Op www.eneco-emobility.com kunt u terecht voor betrouwbare en kwalitatieve snelladers voor uw elektrische auto.