Waarom een circulaire economie een goed idee is

duurzaam

Wat is een circulaire economie. Tegenwoordig hoor je zoveel uitleggen over de term circulaire economie. In deze blog wordt meer verteld over wat een circulaire economie is, wordt een duurzaam bedrijf uitgelicht en gaan we verder in op de voordelen van een circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie heeft als doel om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met grondstoffen, onderdelen en producten. Het doel is om minimaal gebruik te maken van grondstof en om maximaal het hergebruik van producten en onderdelen te stimuleren. Het doel is daarnaast om het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Volgens Korhonen, Nuur, Feldmann & Birkie draait het om gesloten kringlopen, hernieuwbare energie en systeemdenken. 

Duurzaam bedrijf

Ben je op zoek naar een voorbeeld van een duurzaam bedrijf? Bezoek dan de website van GoBamboosa. Zij verkopen duurzame, kwaliteit sokken. 

Wat zijn de voordelen van een circulaire economie?

Een circulaire economie heeft verschillende voordelen. Zo vermindert het broeikaseffecten en zorgt het voor een vitale bodem, waterlichamen en lucht. Ook is het beter voor natuurgebieden. 

Broeikaseffecten

Als er een circulaire economie wordt ingesteld, dan heeft dat verschillende ecologische voordelen. Een circulaire economie stoot bijvoorbeeld minder broeikasgassen uit. 62% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt vrij als er goederen worden gewonnen, verwerkt of geproduceerd.

Vitale bodem, water en lucht

Als er circulariteit in de economie wordt toegepast, dan is dit beter voor de bodem, de lucht en voor het water. In een lineaire economie worden de bodem, het water en de lucht uitgeput door de samenleving.

Natuurgebieden

Als er grondstoffen worden gedelfd of gedumpt dan heeft dit een negatieve invloed op de ecosystemen van natuurgebieden. 

Afval en oude producten inzamelen en scheiden

Als je een circulaire economie hanteert, dan is het belangrijk om afval goed in te zamelen. Afval moet secuur ingezameld worden en ook goed worden gescheiden. Het is dus belangrijk dat je je huis- en tuin afval goed inzamelt en in de juiste container gooit. Ook is dus belangrijk om oude, kapotte apparaten in te zamelen zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor hergebruik.