Interne processen verbeteren? Begin met deze 3 tips

interne processen verbeteren

Hoe laat je het bedrijf groeien? Dat is een vraag die veel beginnende ondernemers zich stellen, maar ook bestaande bedrijven steeds moeten blijven beantwoorden. Een van de beste manieren om je bedrijfsvoering te optimaliseren, is om de interne processen onder de loep te leggen. Door procesverbetering kun je sneller, efficiënter en effectiever werken en reageren op ontwikkelen.

Het veranderen van interne processen, een onderdeel van het verandermanagement, is niet altijd voor de hand liggend. Zo zijn medewerkers gewend aan een bepaalde manier van werken, en is het herkennen van mogelijkheden om optimalisatie te behalen niet altijd eenvoudig. Met de volgende belangrijke tips kun je hier toch mee aan de slag!

Tip #1: Kies een focus

De meeste ondernemers die naar de interne processen gaan kijken, willen in één keer een heleboel veranderingen doorvoeren. Dat is begrijpelijk, maar om het proces overzichtelijk te houden is het beter om een focus te kiezen. Breng heldere kaders aan, maak een plan, en start een nieuw initiatief. Begin pas aan een volgende verbetering als het eerste initiatief is afgerond. Op die manier blijft het proces overzichtelijk en kun je de ontwikkelingen goed monitoren.

Tip #2: Denk na over de planning

Bij het doorvoeren van verbeterprocessen is het heel belangrijk om een heldere planning te maken en doelen te formuleren. Spreek binnen het bedrijf af dat niemand verbeterprojecten begint zonder een plan te maken, en overleg over de leidinggevenden, verantwoordelijkheden en deadlines in het proces. Op die manier kun je de kwaliteit van de verbeteringsslag garanderen, en betrek je alle medewerkers bij het vinden van een efficiëntere, snellere of goedkopere manier van werken. Dat is belangrijk, want zonder hen lukt het niet om die verbeteringen door te voeren!

Tip #3: Bespreek verbeteringen

Om het doorvoeren van verbeteringen een serieus topic op iedereens agenda te maken, kan lastig zijn. Vaak voelt niet iedereen zich even betrokken, of heeft niet iedereen evenveel verantwoordelijkheid. En dat terwijl het gaat om interne processen, waar iedereen bij betrokken is. Om te voorkomen dat het werk dat je doet niet gezien wordt, is het verstandig om de verbeterprojecten regelmatig te bespreken. Laat vorderingen zien en vraag iedereen om mee te denken over mogelijke drempels in het proces. Op die manier kweek je begrip en wordt het vinden van efficiëntere werkwijzen een gedeeld project.

Samen processen verbeteren

Interne processen verbeteren is een belangrijke stap naar een efficiëntere organisatie. Uiteindelijk is het niet alleen in het belang van de werkgever, maar ook van de werknemers – hoewel die daar in eerste instantie niet altijd zo over denken. Aan de hand van de bovenstaande tips kun je een begin maken om het verbeterproces op een gezonde manier te laten verlopen.